Assemblea de socis

Assemblea de socis

El dimarts dia 26 de setembre a les 20:00 hores al Centre Cultural Puigventós, se celebrarà la primera assemblea general ordinària de socis de l’associació, del Curs 2017/18.

Uns dies abans de l’assemblea us farem arribar tots els documents relacionats amb els punts de l’ordre del dia indicats, perquè els pugueu revisar i aneu assabentats del que després es parlarà. No es llegiran els documents.

Adjuntem l’ordre del dia.

Animem a tots els socis la seva participació en la reunió

Ordre del dia de l’assemblea ordinària

  • Aprovació, si escau, de l’acta del curs anterior de data 27 d’octubre 2016
  • Ratificació de la junta actual
  • Resum econòmic i altres del curs 2016-17
  • Acollides i extraescolars
  • Acord i signatura per canvi de nom de l’associació i actualització dels estatuts segons la normativa vigent
  • Col·laboració de noves famílies
  • Torn obert de paraules

La Junta Directiva.