Cupcake + Scrap        

Treballarem amb una metodologia activa – participativa, on l’alumne serà la part principal de l’activitat.

Participaran activament en totes les activitats proposades, essent el treball en equip el mètode més utilitzat.

Els alumnes hi hauran d’interactuar i ajudar-se entre ells per dur a terme les activitats. Treballarem des de la no competència i descobrirem els beneficis del treball en equip.

Aquesta activitat té clarament una pedagogia activa, en la que busquem que l’alumne tingui una reacció i iniciativa vers l’activitat proposada. Busquem despertar el seu interès i alimentar la seva creativitat.

En èpoques de vacances escolars, es proposarà als alumnes unes receptes – activitats perquè practiquin a casa amb l’ajuda dels pares, potenciant així la cohesió amb el nucli familiar des del treball a la cuina.

Preu 32€/alumne

[ess_grid alias=”Cupcake”][/ess_grid]