Benvinguts al AFA de l'escola Gonçal Comellas
Fes clic al botó Editar per canviar aquest text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Clic aquí
Fes-te soci per accedir als beneficis
No deixis de consultar-nos al nostre apartat de contacte
Clic aquí
Galeria d'imatges
Gaudeix de les imatges de la tota l'escola en la nostra galeria de fotos
Clic aquí
Actualitat
Estiguem comunicats, aquí podràs tenir tota la informació que necessites
Clic aquí
Estraescolars
Coneix les nostres propostes d'activitats extraescolars per a tu fills, aquí podràs saber horaris i preus
Clic aquí
Previous
Next

fitxa d'inscripció

DADES PERSONALS DEL/A PARTICIPANT ( per tal que aquesta inscripció sigui vàlida, és obligatori omplir totes les caselles)


ESPECIFIQUEU L’ACTIVITAT I DIES ESCOLLITS:


OBSERVACIONS MÈDIQUES (en el cas que sigui afirmatiu adjuntar l’informe mèdic).
AUTORITZACIÓNS:


En virtut del què s’estableix la Llei Orgànica 1/82 de la Protecció Civil de l’honor, la intimitat i la pròpia imatge de l’infant,

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre protecció de dades de caràcter personal, informem: Que per al tractament de les seves dades L’AFA ESCOLA GONÇALCOMELLAS., en compliment de la normativa en vigor, ha adoptat totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la privacitat dels mateixos.

El pare o tutor del menor, AUTORITZA a l’AFA a utilitzar totes les dades d’aquesta inscripció pel bon funcionament de les activitats. Autoritzo a publicar imatges dels seus fills en les activitats que està inscrit i a realitzar qualsevol tràmit necessari davant les entitats públiques per al bon funcionament de la nostra activitat. Així mateix, se l’informa que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació enviant un correu electrònic a afa@afagcomellas.cat , indicant com Assumpte: “LOPD, Drets AFA GONÇAL COMELLAS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI, tal com indica la llei.

En el cas que es faci un grup de Whatsapp informatiu, en el cas que no vulgui formar-ne part, només caldrà que ens informi.

Aquestes dades no són obligatòries però si necessàries per poder assistir a l’activitat proposada.

Autoritzo al meu/s fill/s les dades del/s qual/s consten més amunt, a participar en totes les activitats programades.

Així mateix declaro que el titular de la inscripció no pateix cap malaltia que li impedeixi participat en l’activitat esmentada. He estat

informat sobre les activitats previstes i declaro que les accepto plenament i autoritzo a què hi participi.

Faig aquesta autorització extensiva en totes les decisions mèdiques que calguin adoptar, en cas d’extrema urgència, sota la prescripció

facultativa pertinent.