Mini Tenis

Activitat que es fa a les instal·lacions esportives de Torremirona (Navata).

Objectius i àrees a treballar: tècnica, tàctica, coordinació i esperit de superació.

Iniciació:

  • Amb tota mena de cops des del primer dia.
  • Amb la competició a través d’activitats per equips i per parelles i de caràcter lúdic i recreatiu.
  • Amb les diferents pilotes a utilitzar en el seu procés de desenvolupament com a jugador de tennis.
  • Amb la metodologia d’entrenament. (Escalfament, controls, adaptació a les diferents situacions de joc i estiraments)

Perfeccionament:

  • Dominar el reglament dels diferents formats de competició i el calendari propi d’aquesta etapa.
  • Analitzar les diferents metodologies de treball i familiaritzar-se amb noves variants d’aquestes.
  • Fixar una disciplina de puntualitat, assistència i comportament. A aquesta edat se li ha de donar una gran importància a l’actitud dels jugadors.

Preu per Alumne 23€