ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA

SEPA Direct Debit Mandate

REFERÈNCIA DE L’ORDRE DE DOMICILI

Referència de mandat

Identificador del creditor: G17771247

IDENTIFICADOR DE CREDITOR

Nom del creditor: AFA ESCOLA GONÇAL COMELLAS

Direcció: Carrer Escoles, 3

Codi postal - Població – Província: 17742 Avinyonet de Puigventós - Girona

País: España

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, al creditor autoritza (A) a el creditor a enviar instruccions a l'entitat del creditor per carregar el seu compte

i (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions de l'creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al

reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit

setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Informació Titular
Direcció
Nombre de compte
Selecciona el tipus de pagament que realitzem
Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Un cop completada aquesta ordre de domiciliació s'enviarà al creditor per la seva custòdia.